Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat.

Meer en meer wordt dit ereloon berekend op basis van prestaties per uur. Hierbij wordt, om evidente redenen, ­rekening gehouden met de ervaring en de reputatie van de behandelende advocaat, het belang van de zaak en de eraan ­verbonden verantwoordelijkheid. Zo zal het uurloon van een beginnend stagiair lager liggen dan dat van een vennoot binnen zijn specialisatie.

Het uurloon varieert bij Lovanius van 100,00 tot 250,00 euro per uur te verhogen met 21% btw.

Bij de aanvang van de zaak kan een provisie worden gevraagd, rekening houdend met de te verwachten tussenkomsten. In de loop van het dossier worden provisies gevraagd voor geleverde en/of te leveren prestaties of worden tussentijdse staten gemaakt.

Teneinde een maximale transparantie te garanderen, wordt per dossier een gedetailleerde opgave van de geleverde prestaties bijgehouden.

Op regelmatige tijdstippen worden tussentijdse onkosten- en ereloonstaten meegedeeld, en bij het afsluiten van de zaak wordt een eindafrekening opgesteld.

Wij trachten de cliënt op voorhand in de mate van het mogelijke inzicht te verschaffen in de te verwachten kostprijs, op basis van onze ervaring in het verleden in verwante zaken. Vaak echter zijn bij gerechtszaken een aantal ontwikkelingen moeilijk of niet te voorspellen, zodat elke raming onder alle voorbehoud geschiedt.

Betreffende invorderingsdossiers kunnen specifieke afspraken gemaakt worden, in functie van de hoeveelheid dossiers en de gerecupereerde bedragen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x