Kosten

De kosten betreffen de werkelijke materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van de advocaat en de ­infrastructuur van het kantoor.


De volgende kosten worden in rekening gebracht (te verhogen met 21% btw):

1. Algemene secretariaatskosten (opening dossier, boekhouding, sluiting en archivering): 75,00 euro

2. Briefwisseling per post per pagina
    - gewone brief : 10,00 euro

    - aangetekende brief: 15,70 euro

    - omzendbrief: 6,77 euro

3. E-mail: 2,00 euro

4. Dactylografie per pagina voor procedurestukken: 12,00 euro

5. Verplaatsingskosten per kilometer: 0,60 euro

6. Gerechtsdeurwaarder: de kosten van dagvaarding en betekening zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van zijn tarieven.

7. Gerechtskosten zijn de kosten te betalen aan de rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven.

8. Diversen: bijkomende onkosten zoals vertalingen, extra – reiskosten, tussenkomsten van externe deskundigen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x