Burgerlijk recht

Burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) heeft betrekking op geschillen tussen individuen of rechtspersonen. Hierbij worden er door de rechter geen sancties of straffen opgelegd, maar wordt gezocht naar een oplossing voor de geschillen.

Dit kan resulteren in een schadevergoeding of een compromis tussen partijen.

Onder burgerlijk recht vallen veel verschillende onderwerpen zoals o.a. huur en woning (eigendom, vruchtgebruik, burenhinder), overeenkomsten (aankopen, leasing, kredieten, mede-eigendom).

Voor al deze onderwerpen heeft Lovanius de juiste kennis en expertise in huis om u vakkundig te adviseren, te begeleiden of te vertegenwoordigen.

Heb je een vraag over burgerlijk recht?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Burgerlijk recht

Arbeidsrecht

Het begrip arbeidsrecht beschrijft vele situaties voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer

Bemiddeling

Een beroep doen op een professionele bemiddelaar kan bij een conflict vaak een groot verschil maken. Alle partijen zijn immers gebaat bij een snelle en handelbare oplossing.

Lees meer

Beslagrecht

Vreest u voor de insolvabiliteit van uw schuldenaar? Hoe kunt u toch terug krijgen wat u toebehoort? Kan een beslag onder derden soelaas bieden? Of wordt u geconfronteerd met een beslag op goederen die van u zijn?

Lees meer

Bouwzaken

Bij de bedrijfsvoering als aannemer, projectontwikkelaar of zelfs architect kan het gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schade, bedrijfsongevallen of constructiefouten. In dit soort gevallen is het zaak de kwestie zo snel mogelijk te beslechten om oplopende kosten en vertraging in het bouwproces te voorkomen. Maar denk bij bouwzaken ook aan conflicten die ontstaan bij de aankoop of verkoop van vastgoed.

Lees meer

Collectieve schuldenregeling

Heeft u als niet-handelaar betalingsproblemen door structurele schulden? Dan kan een collectieve schuldenregeling uitkomst bieden. Doel hiervan is om een regeling te treffen waarin u uw schuld (zoveel als mogelijk) aflost terwijl aan u en uw gezin toch een leefgeld wordt ter beschikking gesteld om in uw noden te kunnen voorzien, zodat u na een bepaalde tijd schuldenvrij door het leven kan.

Lees meer

Familierecht

Het gezinsleven is doorgaans een dynamische ervaring. In een mensenleven kan veel gebeuren waar het hele gezin bij betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan samenwonen, trouwen of adoptie. Maar familierecht beslaat ook de minder aangename momenten waar een gezin mee in aanraking kan komen, zoals echtscheiding, voogdijregeling, alimentatie en omgangsregeling.

Lees meer

Fiscaal recht

Of u nu particulier bent of ondernemer, iedereen moet belasting betalen. Geschillen met de fiscus zijn naast vervelend, vaak ook nog eens zeer complex.

Lees meer

Insolventierecht

Sterk in insolventierecht - onderneming in moeilijkheden - bescherming tegen schuldeisers - persoonlijke begeleiding bij faillissement

Lees meer

Invordering van facturen / Algemene Voorwaarden

Ondernemers komen vaker dan hen lief is in aanraking met wanbetalers. Vaak is het voldoende om een ingebrekestelling op te stellen, maar wanneer een ingebrekestelling niet voldoet aan de wettelijke vereisten kan dat verregaande consequenties hebben.

Lees meer

Jeugdrecht

Bij jeugdrecht wordt onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijk jeugdrecht en civiel jeugdrecht. Bij jeugdstrafrecht wordt een minderjarige verdacht van een strafbaar feit. Civiel jeugdrecht kan bijvoorbeeld een verontrustende thuissituatie, echtscheiding, adoptie of een alimentatiekwestie betekenen.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Als ondernemer concentreert u zich natuurlijk het liefst op de ‘big picture’ van uw bedrijf. Uit ervaring blijkt echter dat zaken soms kunnen vastlopen op de ‘kleine lettertjes’. Bij het ondertekenen of opstellen van commerciële contracten voor bijvoorbeeld distributie, licenties, franchising of het opzetten van samenwerkingsverbanden, is het van cruciaal belang dat alle details de juiste aandacht krijgen. Gebeurt dit niet, dan kan uw onderneming onverwacht voor problemen komen te staan.

Lees meer

Socialezekerheidsrecht

Werknemers komen in aanraking met het socialezekerheidsrecht als het bijvoorbeeld gaat om arbeidsongevallen, beroepsziekten of arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbeidsbemiddeling of pensioenen (wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen, extralegale pensioenen). Ook voor werkgevers kan het socialezekerheidsrecht van belang zijn, als het bijvoorbeeld gaat om werkgeversbijdragen aan de RSZ.

Lees meer

Sportrecht

Als topsporter op professioneel niveau wilt u natuurlijk al uw tijd en energie steken in het streven naar perfectie. Maar vroeg of laat krijgt u mogelijk te maken met zaken als arbeidsovereenkomsten, tuchtrecht, portretrecht, aansprakelijkheidsrecht, dopingregels, arbitrage, sponsoren en contracten. Noodzakelijk goed om op hoog niveau te kunnen presteren, maar het mag er niet voor zorgen dat u buitenspel komt te staan.

Lees meer

Strafrecht

Als u slachtoffer bent, wordt verdacht of in verdenking wordt gesteld van een misdrijf of andere strafbare feiten kan deskundige rechtsbijstand het verschil maken tussen een vrijspraak en een veroordeling of, in het geval van burgerlijke partijen, een correcte schadevergoeding of niet.

Lees meer

Successieplanning

Als u komt te overlijden wilt u natuurlijk dat het vermogen dat u door de jaren heen heeft opgebouwd op een correcte en voordelige manier wordt verdeeld onder uw erfgenamen.

Lees meer

Vennootschapsrecht

Het ondernemingsklimaat is constant onderhevig aan veranderingen, ook op juridisch vlak.

Lees meer

Vereffening en verdeling

Bij het overlijden van een familielid of bij het ontbinden van een samenlevingscontract of huwelijk lopen niet alleen de gemoederen hoog op maar rijzen ook een aantal lastige vragen. Hoe wordt alles verdeeld? Wie heeft recht op wat? Wat als er nog schulden overblijven? Wie draait daarvoor op en hoe?

Lees meer

Verkeersrecht

In het verkeer dient iedere weggebruiker uiteraard bepaalde vastgestelde regels na te leven, anders zou de veiligheid al snel in het gedrang komen. Bij schending van deze regels is er sprake van een verkeersmisdrijf, al bestaan er grote verschillen in de ernst van de inbreuk.

Lees meer

Verzekering en Burgerlijke aansprakelijkheid

Een ongeval is zo gebeurd. Maar de nasleep kan omvangrijker worden dan het voorval zelf. Er moet worden aangetoond bij wie de aansprakelijkheid ligt en wat de vorm en omvang van de schadeclaim is. Er moet worden gekeken of dit gedekt wordt door de verzekering, en zo ja, of die verzekering dan wel toereikend is? Wat nu als u wilt bewijzen dat het niet uw schuld is?

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x