Lovanius advocaten, hoogstaand technisch-juridisch advies

Hoe kunnen we u helpen?

Lovanius Advocaten verstrekt een hoogstaand technisch-juridisch advies aan zowel ondernemingen als individuele en institutionele cliënten, biedt een snelle en efficiënte interventie aan de steeds veeleisender wordende rechtszoekende, maar is ook een geduldig gesprekspartner, attent voor elk menselijk drama achter elk juridisch probleem. 

Bemiddelen waar het kan, procederen waar nodig.

Meesters Dirk en Sven De Maeseneer zijn samen met meester Steven Nysten de vennoten van Lovanius Advocaten. Zij worden bijgestaan door nagenoeg alle medewerkers-advocaten, twee stagiairs en de nodige administratieve krachten die voorheen actief waren in Lovius Advocatenkantoor, zodat zij ervan overtuigd zijn onveranderd dezelfde kwalitatieve dienstverlening te kunnen verstrekken.

U vindt op deze voorlopige website de gegevens van alle advocaten die deel zullen uitmaken van het nieuwe Lovanius project, evenals een bondig overzicht van de materies waarin Lovanius u kan bijstaan. Een volledig nieuwe website is in opmaak en zal binnenkort online komen. 

Vanaf 21 mei 2024 ontvangen wij u met veel enthousiasme in onze nieuwe kantoren gelegen te 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 107, 

Wij kijken uit naar een samenwerking met u.    

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) heeft betrekking op geschillen tussen individuen of rechtspersonen. Hierbij worden er door de rechter geen sancties of straffen opgelegd, maar wordt gezocht naar een oplossing voor de geschillen.

Lees meer

Familierecht

Het gezinsleven is doorgaans een dynamische ervaring. In een mensenleven kan veel gebeuren waar het hele gezin bij betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan samenwonen, trouwen of adoptie. Maar familierecht beslaat ook de minder aangename momenten waar een gezin mee in aanraking kan komen, zoals echtscheiding, voogdijregeling, alimentatie en omgangsregeling.

Lees meer

Insolventierecht

Sterk in insolventierecht - onderneming in moeilijkheden - bescherming tegen schuldeisers - persoonlijke begeleiding bij faillissement

Lees meer

Ondernemingsrecht

Als ondernemer concentreert u zich natuurlijk het liefst op de ‘big picture’ van uw bedrijf. Uit ervaring blijkt echter dat zaken soms kunnen vastlopen op de ‘kleine lettertjes’. Bij het ondertekenen of opstellen van commerciële contracten voor bijvoorbeeld distributie, licenties, franchising of het opzetten van samenwerkingsverbanden, is het van cruciaal belang dat alle details de juiste aandacht krijgen. Gebeurt dit niet, dan kan uw onderneming onverwacht voor problemen komen te staan.

Lees meer

Strafrecht

Als u slachtoffer bent, wordt verdacht of in verdenking wordt gesteld van een misdrijf of andere strafbare feiten kan deskundige rechtsbijstand het verschil maken tussen een vrijspraak en een veroordeling of, in het geval van burgerlijke partijen, een correcte schadevergoeding of niet.

Lees meer

Verkeersrecht

In het verkeer dient iedere weggebruiker uiteraard bepaalde vastgestelde regels na te leven, anders zou de veiligheid al snel in het gedrang komen. Bij schending van deze regels is er sprake van een verkeersmisdrijf, al bestaan er grote verschillen in de ernst van de inbreuk.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x